Werkwijze

PROACTIEVE
KENNISUITWISSELING

Bras Elektrotechniek ontwikkelt toekomstbestendige installatieconcepten die passen bij uw budget en planning.

Dat doen we op basis van een hechte en open samenwerking in de keten, zowel verticaal als horizontaal. Onze interne inzet daarbij: een team van deskundige en ervaren vakmensen.

Onze rekenaars, tekenaars, regelaars en techneuten kijken én denken mee in een vroegtijdig stadium van de ontwikkeling van een plan.

Door die proactieve kennisuitwisseling en door het gebruik van moderne methodieken (LEAN, BIM) kunnen we doorlooptijden en faalkosten reduceren.

In een complex en strak gepland traject van werkzaamheden kunnen we zo slim, snel, duurzaam en kostenbewust installeren. En de eindgebruiker, die kan zeker zijn van maatwerk.