MFA Thiendenland

Opdrachtgever: Moeskops’ Bouwbedrijf
Locatie: Schoonhoven
Opleveringsdatum: Mei 2015
Activiteiten: Nieuwbouw E-installaties, data-installaties, aarding, KNX, video-intercom, lestijdensignalering
Omschrijving: 2.000 m2 + 23 huurwoningen, 2 basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, gymzaal, 23 appartementen