8 koop- en 22 zorg-appartementen

Opdrachtgever: Nederlandse Bouw Unie B.V.
Locatie: Bavel
Opleveringsdatum: Maart 2017
Activiteiten: Nieuwbouw E-installatie