33 + 2 woningen De Bastide

Opdrachtgever: De Vree en Sliepen B.V.
Locatie: Meteren
Opleveringsdatum: Juni 2021
Activiteiten: Nieuwbouw installatie