Kwaliteit en veiligheid

KWALITEITS-EN
VEILIGHEIDSEISEN
DELEN

Partner zijn betekent ook: kwaliteitseisen delen. Bras Elektrotechniek zorgt voor up-to-date geschoolde vakmensen, werkt met de modernste methodes en volgens actuele richtlijnen.

De kwaliteit van onze bedrijfsprocessen wordt steeds verder geoptimaliseerd. Zo kunnen we compromisloze oplevertijden en een constant en hoog kwaliteitsniveau blijven realiseren.

Onze partners en opdrachtgevers verlangen ook van ons dat we oog hebben voor de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers.

Terecht, vinden we. Want het belang van aandacht voor veiligheid in ons vak kan nauwelijks worden overschat. We zorgen dus voor regelmatige inspecties en certificeringen.